درباره عصای سبز

ما در عصای سبز سعی می کنیم در حد توان با ترجمه، دسته بندی و ارائه مقالات علمی معتبر، شما را از مهم ترین و جدیدترین مطالب در راستای بهبود کیفیت سالمندان آگاه کنیم؛ چرا که آگاهی، نخستین قدم در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این مهره های ارزشمند جامعه است.

ارتباط با ما

Phone: 09372390290

Email: info@asayesabz.com